Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wanneer van toepassing?

Deze online verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beddenplein B.V. dat via de webwinkel van www.beddenplein.nl gedaan wordt en op elke overeenkomst op afstand die vervolgens tussen u en Beddenplein B.V. tot stand komt. Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel www.beddenplein.nl, geeft u te kennen dat u met de toepasselijkheid en inhoud van deze online verkoopvoorwaarden instemt. 

Bedrijfsgegevens Beddenplein B.V. 

Beddenplein B.V.
Zanddonkweg 5
5144 NX Waalwijk
Telefoonnummer:
NL: 0031 (0)85 3031568

E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 77571797

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Gebruikersvoorwaarden van Beddenplein zijn toepasselijk op elk aanbod dat Beddenplein doet via haar website en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Beddenplein en gebruiker. Eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij deze door Beddenplein schriftelijk zijn aanvaard.

De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het aanbod binnen de in het aanbod gestelde termijn en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder betaling van de prijs van het aangeboden product of dienst middels de op de website opgenomen betaalfaciliteit.

Indien de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beddenplein langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Beddenplein kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Beddenplein op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Het aanbod

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een aanbod en speciale voorwaarden waaronder een product of dienst worden aangeboden zijn in het aanbod vermeld. Beddenplein behoudt zich het recht voor de duur van een aanbieding te verlengen dan wel te verkorten zonder voorafgaande aankondiging. 

Vrijblijvend aanbod

Ieder aanbod dat op de website wordt gedaan in welke vorm dan ook geldt als een vrijblijvend aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten ten aanzien van de omschrijving van producten en diensten in het aanbod binden Beddenplein niet.

BTW

De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW, de prijs en de BTW worden vermeld op de coupon en kunnen fungeren als factuur voor zakelijke aankopen. Andere facturen dan deze zullen niet door Beddenplein worden geleverd.

Kortingscodes

Kortingcodes zijn gedurende een jaar na datum afgifte te gebruiken en alleen indien deze tegelijk met de online bestelling op de website van een bepaalde aanbieding worden ingevoerd.  

Betaling

De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Beddenplein te melden. In geval van wanbetaling van de gebruiker heeft Beddenplein behoudens wettelijke beperkingen, het recht om kosten voor incasso van de openstaande vordering in rekening te brengen.

Betaling in 3 termijnen via In3

Je kunt kiezen voor betalen in 3 termijnen. Het minimale bestelbedrag is € 300,- en het maximale bestelbedrag is € 4.000,-. Je betaalt geen rente over dit bedrag. Er wordt enkel €29,95 administratiekosten in rekening gebracht.

Hoe maak je gebruik van betalen in termijnen:

 1. Kies:
  Kies 'in3 betalen in 3 termijnen' bij het afrekenen, het systeem doet een supersnelle gegevenscontrole.
 2. 1e betaling:
  Je voldoet direct je eerste betaling en de bestelling wordt verzonden.
 3. 2e betaling:
  Binnen 30 dagen voldoe je de tweede betaling.
 4. 3e betaling:
  Binnen 60 dagen voldoe je de derde betaling.

Levering en montage

Wij leveren in heel Nederland (Met uitzondering van de Waddeneilanden) en Vlaams België. Beddenplein biedt gratis levering bij aankoop van een of meerdere boxsprings. De bezorging is altijd geheel gratis.

We begrijpen dat je niet kunt wachten tot je nieuwe bed wordt bezorgd. We vertellen je graag hoe het verloop van jouw bestelling tot levering in zijn werk gaat:

 1. Na bestellen van je bed/boxspring geef je een voorkeursdatum op (let op: de gekozen datum is een voorkeursdatum en geen definitieve bezorgdatum).
 2. Je wordt gebeld door onze slaapspecialisten om de order nog eens door te lopen. Zo weten zowel jij als wij zeker dat de order helemaal naar wens is.
 3. Wij gaan voor je aan de slag om jouw bed speciaal voor jou te creëren.
 4. Wanneer jouw bed helemaal klaar is, nemen wij contact met je op om een definitieve leverdatum te kiezen.

Bezorgservice en montage

Onze boxsprings worden gratis geleverd. Wanneer de gebruiker kiest voor montage tegen een meerprijs van €44,95 (of €54,95 voor elektrische boxsprings), assisteert onze bezorger bij het omhoogtillen tot en met (maximaal) de tweede etage. Indien de gebruiker de boxspring hoger wenst dan de tweede etage, zijn hier extra kosten aan verboden. Wanneer er een lift ter beschikking is, wordt de boxspring kosteloos naar boven gebracht. Indien de gebruiker geen montage wenst, wordt de boxspring tot de voordeur op de begane grond geleverd. Beddenplein kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade bij het naar boven brengen van het bed, dit is op eigen risico.

Mocht het leveren van de boxspring niet alleen mogelijk zijn dan verwachten we hulp van de ontvanger, de bezorger is altijd alleen.

Levering en schade

Beddenplein zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 werkdagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken dan wel opgenomen in het aanbod. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan uiterlijk 90 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. de levering kan 2maal worden uitgesteld met 90 dagen na datum bestelling.

Mocht u voor montage hebben gekozen en het bed naar boven laten brengen, kan Beddenplein niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade bij het plaatsen of naar boven brengen van het bed. Dit is dus geheel op eigen risico. Wanneer het product niet in de lift past, kan de bezorger hem naar boven tillen tegen de gebruikelijke kosten. Ook het bestellen van de gewenste afmeting is op eigen risico. Past de boxspring (bijvoorbeeld door het trappengat) niet naar boven, zullen wij de boxspring op de begane grond leveren. Eventuele extra benodigdheden (zoals een meubellift) zijn voor eigen kosten en worden niet door Beddenplein geregeld.

Levering en Afspraken

Beddenplein zal zich inspannen om de afgesproken leveringsdatum en -tijd voor het bed aan de klant te respecteren. De klant stemt ermee in om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn op het afleveradres.

Indien de klant niet aanwezig is op het afleveradres op de afgesproken datum en tijd, is Beddenplein niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten die voortvloeien uit het opnieuw leveren van het bed door een extern bedrijf.

Indien de klant de geplande levering moet wijzigen, dient dit minimaal 4 dagen vóór de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum schriftelijk aan de transporteur te worden gemeld.

Gevolgen van niet tijdig afmelden of afwezigheid van de klant

Indien de klant niet tijdig schriftelijk afmeldt bij de transporteur of niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip, waardoor de levering niet kan plaatsvinden, zijn alle risico's en bijkomende kosten voor rekening van de klant.

In gevallen waarin de levering niet kan plaatsvinden als gevolg van het niet tijdig afmelden of de afwezigheid van de klant, heeft de klant geen recht op terugbetaling van het geld of het retourneren van het bed.

Betalen bij aflevering

Het is bij levering mogelijk om het bedrag van de nota per pin te voldoen (meerprijs €19,95). Elke bezorger van Beddenplein beschikt over een mobiel pinapparaat. De limiet van het door u te pinnen bedrag is afhankelijk van de bank waar u klant bent. Bovendien kan deze limiet per klant verschillen, omdat banken hier afspraken over maken met hun individuele klanten. Het is echter vaak mogelijk deze limiet eenmalig te laten aanpassen. Uw bank kan u inlichten over de mogelijkheden hiervan en hoe dit in zijn werk gaat. Hiervoor neemt u één week voor levering contact op met uw bank.

Herroepingsrecht 

Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de gebruiker een bedrag betaald heeft, zal Beddenplein dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de gebruiker zich richten naar de door Beddenplein bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Ontbinding

Bij levering van producten: bij de aankoop van producten heeft de gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de gebruiker of een vooraf door de gebruiker aangewezen en aan Beddenplein bekend gemaakte vertegenwoordiger. Laat ons tijdig (binnen de termijn van veertien dagen) schriftelijk weten dat u de koop op afstand ontbindt, door het contactformulier op onze website Beddenplein in te vullen of door contact op te nemen met onze klantenservice. Het product dient onbeschadigd te zijn, het zit in de originele verpakking en het product is ongebruikt. Wanneer de consument heeft getekend voor goed ontvangst van de levering en toch iets vindt wat niet juist is, dient hij/zij dit binnen 5 werkdagen te melden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Beddenplein het bedrag dat de gebruiker betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.

Bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Beddenplein retourneren, conform de door Beddenplein verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten

Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Hiervoor brengen wij €65,- in rekening. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het retourbedrag. Wij zullen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Garantiebepalingen

Beddenplein biedt 2 jaar fabrieksgarantie. U heeft dan recht op een gratis reparatie of een nieuw product. Deze garantie is van kracht vanaf de datum van aankoop. Retourkosten voor producten die onder de garantie vallen zijn gratis. 

Om aanspraak te maken op de garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U kunt aantonen dat u bij www.beddenplein.nl een aankoop hebt gedaan.
 • Het product is onbeschadigd en schoon.
 • U gebruikt het product volgens de meegeleverde instructies.
 • Het product is geen maatwerk. Het product is maatwerk als het niet in ons standaard-assortiment is opgenomen en speciaal voor u is samengesteld.
 • Het product betreft geen showroommodel.

Producteigenschappen

De garantie geldt niet op productspecifieke eigenschappen die bijdragen aan het karakter van het product, gebruiksslijtage en oneigenlijk gebruik van het product. Materialen, zoals hout en stof blijven werken door verschillen in temperatuur en de kleur kan beïnvloed worden door licht. Beddenplein kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan zijn door producteigenschappen. Neem contact met ons op voor advies omtrent productspecifieke eigenschappen.

Kuilvorming

Kuilvorming kan na enkele weken via een natuurlijk proces in het matras ontstaan, wanneer de matras zich heeft aangepast aan het lichaam. Dit is een normaal proces. Het matras verliest hiermee geen ondersteuning of comfort. Garantie is enkel van toepassing bij extreme kuilvorming; meer dan 3,0 cm gemeten.

Kraken

Beddenplein biedt geen garantie op krakende boxsprings door gebruiksslijtage. Controleer of de poten goed gemonteerd en aangedraaid zijn. Gebruik bij een harde vloer extra vilt onder de poten. Bij (elektrisch) verstelbare bedden kan het zijn dat bewegende delen door bijvoorbeeld de luchtvochtigheid of temperatuur geluid maken. Dit los je op door de scharnieren in te spuiten met een siliconenspray.

Pilling

Het pillen van (top)matrassen gebeurt door wrijving en komt voor wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een molton. Wanneer de (top)matras niet goed is beschermd, vervalt de garantie.

Wasvoorschriften

Beddenplein biedt geen garantie op gewassen producten die niet geschikt zijn om te wassen in de wasmachine. (Top)matrashoezen dienen enkel door middel van een stofzuiger te worden gereinigd. 

 

Overige bepalingen

Beddenplein behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Beddenplein.

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Op alle overeenkomsten tussen Beddenplein en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Beddenplein is gevestigd.

Extra garanties van Beddenplein

Onverminderd uw wettige rechten biedt Beddenplein de volgende extra garanties.

90 dagen slaapgarantie

Het complete slaapsysteem dient te zijn aangeschaft bij Beddenplein.nl om gebruik te maken van de slaapgarantie.

 • Beddenplein gaat samen met de klant op zoek naar een matras dat wel geschikt is en past bij het persoonlijke slaapcomfort.
 • Een lichaam heeft de tijd nodig om te wennen aan een nieuw slaapsysteem. Na 30 dagen vanaf de leverdatum kan er aanspraak worden gemaakt op de garantie.
 • Om aanspraak te maken op deze garantie dient dit uiterlijk de 90e dag na levering gemeld te worden aan Beddenplein.
 • De klant krijgt eenmaal de mogelijkheid aanspraak te maken op de slaapgarantie.
 • Als het om te ruilen artikel beschadigd, bevuild of stuk is vervalt deze garantie.
 • Wanneer er wordt gekozen voor een nieuw artikel met een hogere verkoopprijs, dient het prijsverschil te worden bijbetaalt. 
 • De garantie is geldig op boxsprings vanaf €599.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Beddenplein, nadat de gebruiker de gebreken heeft geconstateerd. Bij Beddenplein ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Beddenplein binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Aanvullende Algemene voorwaarden:

Herroepingsrecht niet van toepassing

Artikelen die op maat of in opdracht gemaakt zijn gemaakt kun je niet retourneren. Onder speciaal op maat gemaakt artikelen vallen bijvoorbeeld alle boxsprings die niet op voorraad zijn. In verband met hygiëne vervalt het recht op herroepingsrecht indien de verpakking is geopend bij de volgende artikelen topmatrassen, matrassen, dekbedden, hoeslakens, kussens, dekbedovertrekken.

Annulering / ontbinding

Online aankoop

Een product annuleren bij een online aankoop, kan binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Hiervoor rekenen wij annuleringskosten van €45,-. Deze annuleringskosten rekenen wij, omdat uw bestelling al in productie is genomen en er kosten zijn gemaakt. Bij een retour na levering binnen 14 dagen, rekenen we €65,- ophaalkosten.

Aankoop boxspring

U heeft geen recht op bedenktijd als u een product in de winkel koopt en of speciaal voor u op maat worden geproduceerd, zoals een boxspring. Als u besluit om de levering te annuleren, brengen wij 25% van het aankoopbedrag in rekening. Deze annuleringskosten rekenen wij, omdat uw bestelling al in productie is genomen en er kosten zijn gemaakt.

Levertijden

De levertijden die wij vermelden zijn schattingen en kunnen afwijken. Als de levertijd overschreden wordt, geven wij u een nieuwe termijn. Als wij ook deze termijn onverhoopt niet halen, krijgt u hier zo snel mogelijk bericht over.

Disclaimer 

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Beddenplein niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. Beddenplein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Copyright 

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Beddenplein en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beddenplein, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

vergelijk 0